Historie

1945: de oorlog was voorbij en de dames Jo Hagen en Neeltje Koster de Leeuw, woonachtig te Sluipwijk (Sluipwijk is een kern van gemeente Bodegraven-Reeuwijk), wilden iets gezelligs organiseren voor de buurt.

Op 10 augustus 1945 nam Jo Hagen het initiatief om een vergadering te beleggen. Deze avond trad zij als voorzitster op. In het verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde gemeente Sluipwijk werd er besloten om een vereniging op te zetten met als naam ‘Margriet’. Dominee De Lindt stelde deze naam voor, omdat het deels met het Koninklijk Huis te maken had, maar ook omdat er in Reeuwijk zoveel mooie margrieten in de tuin stonden te bloeien.

Het eerste feest werd georganiseerd door tien bestuursleden. Hierin zaten ook de twee dames. Op 31 augustus 1945 was er voor de eerste keer een Margrietfeest. Er waren spellen voor jong en oud.

Op 14 september van dat jaar was de tweede vergadering en werd er een echt bestuur gekozen. De dames vielen af en de Sluipwijkse vereniging Margriet vormde met negen heren het bestuur:  dhr. M. Hagen, Jan Edelman, Wout Groenendijk, Jaap Koster, Gerrit Verwey, dhr. A. G. Boon, Piet van Es en Adriaan van Dam. 51 jaar heeft het bestuur uit alleen mannen bestaan, daarna kwamen er toch weer vrouwen bij.

De Margriet heeft vanaf 1945, in de zomer, feesten aan de Zoetendijk, in Oukoop, aan de Ree en aan de Platteweg gehouden. Spel en vertier voor de kinderen, maar ook voor de ouderen.

Het vlaggetjes steken is een traditie waarmee nog ieder jaar de kindermiddag wordt geopend. Voor iedere leeftijdsgroep is er dan een spel of zeskamp. De kinderen worden getrakteerd op een zak snoep, ijsje en limonade.

  

De ouderen gaan op vrijdagavond de onderlinge strijd aan met zeskamp. Dit werd vroeger ook gedaan d.m.v. sprietslaan, touw trekken enz. Spellen die nog steeds met enige regelmaat op het programma staan. Eind jaren zestig is het kleiduiven schieten erbij gekomen. In een dorp met veel jagers was dit snel op touw gezet en een tijd lang begon het zomerfeest hiermee op vrijdagavond. Wegens regels en wetten is deze traditie inmiddels beëindigd. De zaterdagavond eindigt altijd met een artiestenavond. Vele grote namen zijn in het plassengebied geweest en komen er nog graag.

Vanaf 1946 was er ook vraag naar een gezellige avond tijdens de wintermaanden. In café de Sport werd de eerste avond georganiseerd. Tegenwoordig komt de vereniging al jaren in Zalencentrum De Brug. Tijdens de winteravonden kon je kijken naar toneel, revue, artiesten, conferenciers en er werd gezellig gedanst. Later kwamen de buffetavonden en thema-avonden. Om de kosten te dekken, worden er nog steeds verlotingen gehouden, zowel zomers als ’s winters.

Vele tradities worden door de vereniging in stand gehouden, maar ook vernieuwingen gaat de Margriet niet uit de weg.

De vereniging kan op een grote groep medewerkers rekenen, die helpen met opbouwen en afbreken van het terrein. Zij bemannen ook de tentjes, regelen het beheer van de consumptietent, verzorgen de fietsenstalling en entree, halen het ledengeld op en verkopen kaarten aan huis.

Heeft u nog leuke foto’s van het Sluipwijkse Margrietfeest voor op deze website? Mail deze naar