Bestuur

Ons bestuur bestaat uit de leden:

Herbert Baars – Algemeen bestuurslid

Iris van Nieuwkoop – Algemeen bestuurslid

Piet Boes – 2e penningmeester

Sander Burger – Algemeen bestuurslid

Sanne Brinks – Algemeen bestuurslid

Wendy van der Made – Secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– voorzitter: vacature
– penningmeester: vacature
– algemeen lid: vacature
– algemeen lid: vacature