Historie

1945, de oorlog was voorbij en de dames Jo Hagen en Neeltje Koster de Leeuw woonachtig te Sluipwijk wilde iets gezelligs organiseren voor de buurt.

Op 10 augustus 1945 nam Jo Hagen het initiatief om een vergadering te beleggen, deze avond trad zij als voorzitster op. In het verenigingsgebouw van de Nederlandse Hervormde gemeente Sluipwijk werd er besloten om een vereniging op te zetten met als naam Margriet. Dominee De Lindt stelde deze naam voor omdat het deels met het Koninklijk huis te maken had maar ook omdat er in Reeuwijk zoveel mooie Margrieten in de tuin stonden te bloeien.

Het eerste feest werd georganiseerd door 10 bestuursleden hierin zaten ook de 2 dames en op 31 augustus 1945 was er voor de eerste keer een Margriet feest.

Er waren spellen voor jong en oud. Op 14 september dat jaar was de tweede vergadering en er werd een echt bestuur gekozen. De dames vielen af en de Sluipwijkse vereniging Margriet vormden met 9 heren het bestuur. Dhr M Hagen, Jan Edelman, Wout Groenendijk, Jaap Koster, Gerrit Verwey, A G Boon, Piet van Es en Adriaan van Dam. 51 jaar heeft het bestuur uit mannen bestaan daarna kwamen er toch vrouwen bij.

De Margriet heeft vanaf 1945 in de zomer feesten aan de Zoetendijk, in Oukoop en aan de Ree gehouden. Spel en vertier voor de kinderen maar ook voor de ouderen.

Het vlaggetjes steken is een traditie waarmee nog ieder jaar de kindermiddag wordt geopend, voor iedere leeftijdsgroep is er een spel of zeskamp. De kinderen worden getrakteerd op een zak snoep, ijsje en limonade.

De oudere gaan op vrijdagavond de onderlinge strijd aan met zeskamp. Dit werd vroeger ook gedaan d.m.v. sprietslaan, touw trekken enz. spellen die nog steeds met enige regelmaat op het programma staan. Eind jaren zestig is het kleiduiven schieten erbij gekomen, in een dorp met veel jagers was dit snel op touw gezet en een tijd lang begon het zomerfeest hier mee op vrijdagavond. Wegens regels en wetten is deze traditie inmiddels beëindigd. De zaterdagavond eindigt altijd met een artiesten avond. Vele grote namen zijn in het plassengebied geweest en komen er nog graag.

Ook vanaf 1946 was er vraag naar een gezellige avond tijdens de wintermaanden. In café de Sport werd de eerste avond georganiseerd, tegenwoordig komt de vereniging al jaren in Zalencentrum De Brug. Tijdens de winteravonden kon je kijken naar toneel, revue, artiesten, conferenciers en er werd gezellig gedanst, later kwamen de buffetavonden en thema-avonden. Om de kosten te dekken worden er nog steeds verlotingen gehouden zowel zomers als in de winter.

Vele tradities worden door de vereniging in stand gehouden maar ook vernieuwingen gaat de Margriet niet uit de weg.

De vereniging kan op een grote groep medewerkers rekenen die helpen met opbouwen/ afbreken van het terrein de tentjes willen bemannen de beheer van de consumptietent regelen en de fietsenstalling en entree willen verzorgen en het ophalen van ledengeld en verkoop van kaarten aan huis.

De stichting Sluipwijkse Margriet is van oudsher een buurtvereniging, opgericht in 1945! Vanaf dat moment heeft onze vereniging vele zaken georganiseerd, ondertussen is een grote groep vrijwilligers bezig met het organiseren van ons zomerfeest en onze winteractiviteiten. Het zomerfeest wat ooit begon als een klein buurtverenigingfeest in Sluipwijk (Sluipwijk is een kern van gemeente Bodegraven-Reeuwijk), om weer wat vrolijkheid te brengen in de moeilijke na-oorlogse jaren, is uitgegroeid tot een bekend regionaal dorpsfeest.

Heeft u nog leuke foto’s van het Sluipwijks Margrietfeest voor de site? Mail deze naar sluipwijksemargriet@gmail.com